Buffertförråd


Gasflaska 50 liter 300 Bar
Gasflaska 50 liter 300 Bar med ventil. Lämplig att använda som förråd vid fyllningsstationer och kan då kopplas samman till önskat antal flaskor.
Bilden visar luftförråd med överströmningsenhet.