För nästan 40 år sedan beslutade Lars Strångert med en bakgrund som röjdykare inom marinen att överföra sitt stora intresse för undervattensfotografering till en mer professionell verksamhet. Spiromec AB bildades med bas i ett samarbetsavtal med AGA avseende andningsutrustning.

Under åren kompletterades verksamheten med återkommande kontroller av gasflaskor och egenutveckling av utrustning för gasfyllning.

Spiromecs positiva utveckling krävde i slutet av sjuttiotalet nya och specialanpassade lokaler. I dessa breddades sortimentet med säkerhetsanpassad slang, ventiler, luftanalyser mm. Våra fyllningsutrustningar förbättrades och serviceverksamheten byggdes ut.

Senast har vi utvecklat ventilationsenheter för skyddsdräkter och satsar på vårt delägarskap i ett projekt som lanserar en modern uppblåsbar evakueringsbår.
Spiromecs verksamhet ställer stora krav på säkerhet.

Bolaget är ackrediterat av Swedac och certfierat enligt ISO 9001 och 14001.

Sedan några år är Jakob Strångert VD i bolaget. Tillsammans med närmare 20 medarbetare, varav flertalet har särskild kompetens inom säkerhetsområdet, för han familjeföretaget vidare.

Företagets policy  ISO-Certifikat