Luftanalys- Olja, koloxid och koldioxid
- Vatten
- Samtidig analys av olja, koloxid, koldioxid och vatten